Specifieke duiding gericht op kinderen

      Specifieke duiding gericht op kinderen.

Bij kinderen is het wenselijk dat een ouder/ voogd bij de duiding aanwezig is.

Onderwerpen die aan de orde kunnen komen naast een algemene duiding, kunnen zich ook richten op:

  • opvoeding, moeilijk gedrag, of
  • n.a.v. schoolprestaties

Soms is het wenselijk om de sessie te verdelen over 2 tijdstippen. Dit heeft geen invloed op de prijs en kan in sommige gevallen wenselijk zijn.