Medisch handlezen

Medisch Handlezen

De Medische Handleeskunde is een specialisatie na de ‘gewone’ Handleeskunde.

Tijdens de opleiding voor Handleeskundige en de daarop volgende scholingsdagen werd er geregeld een link gelegd naar gezondheidsaspecten, wat voor mij met mijn verpleegkundige achtergrond, het extra interessant maakte. Ondanks de grote tijdsinvestering en de verplichte schriftelijke cursus  Ziekteleer en Anatomie bij de SOROG- Academie, heb ik de 3 – jarige cursus Medisch Handlezen in Groningen met goed gevolg afgesloten.

Belangrijk:                                                                                                   

Er worden geen medische diagnoses gesteld en het vervangt niet de reguliere gezondheidszorg !

Symptomatische klachten, zoals o.a. hoofdpijn, vermoeidheid, slecht slapen, depressies, obesitas, enz. kunnen het uitgangspunt zijn.

Vanuit een holistische mensvisie zoeken we met behulp van de gegevens uit de handen naar onderliggende verbanden, betrokken orgaansystemen en/ of verstoorde processen, die zowel op lichamelijk vlak, emotioneel- of mentaal vlak zich voor kunnen doen.