Handlezen

Handlezen

De Handleeskunde is al zo oud als de mensheid. In vroegere beschavingen werd er al serieus gebruik van gemaakt.

Het is de kunde om de hand nauwkeurig te onderzoeken en de vele gegevens, die de handen bevatten, zoals kleur, grootte van de hand, lengte van de vingers, de lijnen, nagels, enz. , op de juiste wijze te ‘lezen’ en de verschillende gegevens te combineren.

Een duiding bij mij werkt als volgt:

  • na algemene uitleg neem ik persoonlijke gegevens op
  • daarna observatie gegevens uit je hand
  • we maken foto’s van je handen en afdrukken
  • pas dan gaan we in gesprek over jouw gekozen richting
  • na de afronding krijg je je eigen afdrukken mee naar huis.

De duur van een volledige sessie is ongeveer 2,5  uur, mede afhankelijk van wat afgesproken wordt.